Skip to content

Op zaterdag 27 november 2021 hebben wij voor alle zwemmers, van 15 jaar en jonger, van de WWV weer de Splash & Fun georganiseerd. Helaas mocht bij de Splash & Fun geen publiek aanwezig zijn. Dit is dan ook de reden dat wij een Livestream hebben opgezet en onze fotograaf zo veel mogelijk heeft proberen vast te leggen. Zo kan iedereen de middag toch nog mee beleven!

Ieder jaar beginnen we de Splash & Fun met een gezamenlijke warming up. Dit jaar werd deze speciaal verzorgd door één van de trainers van het basiszwemmen. Pien had een dansje voorbereid op “bewegen is gezond” van Kinderen voor Kinderen. Dit hebben we met alle vrijwilligers en zwemmers samen gedanst. Daarna mochten alle zwemmers nog inzwemmen voordat we echt met de wedstrijd begonnen.

De wedstrijd was ingedeeld in verschillende programma’s. Zo zijn alle wedstrijdslagen door de zwemmers gezwommen. Daarnaast hebben alle zwemmers één baantje zo snel mogelijk borstcrawl benen gezwommen, één baan zo snel mogelijk met een waterpolobal en hebben alle zwemmers laten zien hoe ver zij onder water kunnen zwemmen! Alle tijden die gezwommen zijn hebben onze officials op de tijdkaartjes gezet en alle uitslagen zijn in de uitslagen van de Splash & Fun te vinden. Iedere serie kreeg de zwemmer die als eerst aan tikte een medaille die trots getoond werd op de livestream.

Tussendoor waren er verschillende pauzes waar de zwemmers wat te drinken en een hapje konden halen, verzorgd door twee enthousiaste vrijwilligers. In de pauze werd er een gezellig muziekje gedraaid door een vrijwilliger die de geluidsinstallatie van de middag heeft verzorgd. Tot slot waren er ook nog vrijwilligers die aan het einde van de middag de zwemmers kennis hebben laten maken met de waterpolosport.

Nadien is er een groepsfoto gemaakt met de zwemmers en is de middag afgesloten met een heerlijk broodje knakworst. Kortom een hele gezellige middag waar de organisatie met veel plezier op terug kijkt. Hopelijk zien we alle zwemmers volgend jaar weer terug bij de Splash & Fun van 2022!

De Livestream video van de Splash & Fun 2021 in Zwembad Jaspers te Winterswijk.

Overzicht van de foto’s gemaakt tijdens deze Splash & Fun wedstrijd.

Foto’s gemaakt door Kees-Jan van Overbeeke

Back To Top
Zoeken